Privacystatement van Sligro Food Group

1. Inleiding

Sligro Food Group (hierna: SFG) bestaat uit verschillende foodservicebedrijven, die zich direct en indirect richten op de markt van de etende mens. Een van die foodservicebedrijven is Sligro, met een internationaal netwerk van Sligro zelfbedieningsvestigingen (hierna: vestigingen) en de Sligro bezorgservice. Maar Sligro bestaat uit meer dan alleen vestigingen en een bezorgservice: met Bouter brengen we de foodprofessional echt verder door de beste partner te zijn in professionele keukens, JAVA en Van Hoeckel richten zich op de institutionele markt en catering, met het ZiN Inspiratielab helpen wij onze klanten om nog beter te worden in hun vak en business, met (Inspiratie) MagaZINe, bezorgen we onze klanten een dosis inspiratie en Plaza is ons fastfood concept.

Meer informatie over Sligro Food Group en haar activiteiten kunt u vinden op de website www.sligrofoodgroup.nl dan wel www.sligrofoodgroup.be.

In dit Privacy Statement is beschreven op welke wijze wij de persoonsgegevens van prospects en huidige- en voormalige klanten van Sligro verwerken. Indien u na het lezen van dit Privacy Statement nog vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of over de inhoud van dit Privacy Statement, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wat is een persoonsgegeven?

Als informatie direct over iemand gaat, zoals een naam, of naar deze persoon te herleiden is, zoals het geval is bij een telefoonnummer of de combinatie van een postcode en huisnummer, dan is die informatie een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn niet altijd persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geldt niet voor bedrijfsgegevens die niet aan te merken zijn als persoonsgegevens. Informatie over de aankopen die een rechtspersoon bij Sligro doet, zijn geen persoonsgegevens omdat deze gekocht worden met het doel om deze te wederverkopen of voor andere bedrijfsmatige doeleinden. Deze aankopen zeggen daarom niets over een persoon.

Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

Met het woord ‘verwerken’ worden alle handelingen bedoeld die Sligro kan uitvoeren met persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit is dus een zeer ruim begrip.

2. Door wie worden uw bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt?

Sligro Food Group Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement beschreven verwerking van uw gegevens t.b.v. prospects en huidige- en voormalige klanten van Sligro Food Group Nederland B.V. Sligro Food Group Nederland B.V. is gevestigd in Veghel (Nederland) aan de Corridor 11 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16032202.

Sligro Food Group Belgium NV is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement beschreven verwerking van uw gegevens t.b.v. prospects en huidige- en voormalige klanten van Sligro Food Group Belgium NV. Sligro Food Group Belgium NV is gevestigd te Rotselaar (BE) aan Wingepark 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0638.787.362.

Sligro-MFS Belgium NV is verantwoordelijk voor de in dit Privacy Statement beschreven verwerking van uw gegevens t.b.v. prospects en huidige- en voormalige klanten van Sligro-MFS Belgium NV. Sligro-MFS Belgium NV is gevestigd te Rotselaar (BE) aan Wingepark 10 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0973.523.841. 

3. Welke soorten gegevens verwerken wij?

Sligro kan de navolgende gegevens van u en uw onderneming verwerken: 

a)   gegevens van uw onderneming, zoals die in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel de Kruispuntbank der ondernemingen zijn opgenomen;

b)  gegevens van uw onderneming die algemeen bekend zijn, zoals gegevens opgenomen op de website van uw onderneming;

c)   financiële gegevens van uw onderneming, zoals het BTW-nummer en indien uw onderneming op rekening kan kopen, ook het bankrekeningnummer;

d)  gegevens van de eerste en tweede inkoper en van de overige contactpersonen binnen uw onderneming (geslacht, voornaam, achternaam, e-mailadres en uw telefoonnummer) en indien u een account heeft in een online platform: de persoonsgegevens van de gebruikers van het account (geslacht, voornaam, achternaam en uw telefoonnummer), de inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord), de autorisatie (of u hoofdbeheerder, beheerder of besteller bent en ten behoeve van welke klantnummers (locaties) u bestellingen kunt plaatsen) en overige informatie van uw account, zoals uw functie en favoriete zelfbedieningsvestiging;

e)   de gegevens met betrekking tot de aankopen die in een zelfbedieningsvestiging of bezorgservice zijn gedaan;

f)    onze communicatie met u, zoals chatberichten via social media, (telefonisch) contact met onze Klantenservice, Support afdeling of onze zelfbedieningsvestigingen, indien u een contactformulier op een van onze websites invult of feedback geeft, welke communicatie uw onderneming wenst te ontvangen, alsmede informatie over of een vorm van digitale communicatie is geopend en op welke link in een e-mail is geklikt;   

g)  informatie die wij verzamelen indien u een van onze websites bezoekt, zoals uw IP-adres, informatie over uw browser, doorverwijzende website, surfgedrag, klikgedrag, cookies en vergelijkbare technologieën (lees hierover tevens meer in ons cookie statement);

h)  Informatie die wij verzamelen indien u uw gegevens bij Sligro achterlaat, bijvoorbeeld uw e-mailadres wanneer u zich inschrijft voor ontvangst van de nieuwsbrief of wanneer u uw gegevens achterlaat om informatie te ontvangen m.b.t. een solution;

i)    informatie die wij van de provider van social media (o.a. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest) ontvangen, afhankelijk van uw instellingen voor social media. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die wij van een provider ontvangen en over het wijzigen van uw instellingen verwijzen wij u naar de website en/of het privacybeleid van de provider van het sociale netwerk;

j)    overige informatie die u met ons deelt, zoals interesses en voorkeuren die u met ons deelt, een reactie op social media of deelname aan een klantenonderzoek, een actie, prijsvraag;

k)   informatie met betrekking tot uw deelname aan evenementen, inspiratiesessies en trainingen.

l)    Informatie over uw privacy instellingen en voorkeuren;

m) advertentiegegevens (NB: in het navolgende kun je lezen welke gegevens we delen met advertentienetwerken als je daarvoor toestemming geeft)

4. Waarom verwerken wij uw gegevens?

Wij streven naar een optimale dienstverlening, waarbij uw belang voorop staat. Dit is ook het uitgangspunt bij de verwerking van uw gegevens. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om onze dienstverlening te verbeteren, is het nodig dat wij uw gegevens verwerken. Wij doen dat bijvoorbeeld om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die wij met uw onderneming gesloten hebben, omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij onze marketingactiviteiten en het onderzoek en de analyses die we doen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Sligro rusten of omdat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. In dit hoofdstuk informeren wij u over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken.

Als u nog géén klant van Sligro bent

Indien u uw onderneming heeft ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of de Kruispuntbank der Ondernemingen, kunnen wij de gegevens van uw onderneming ontvangen.

De Kamer van Koophandel informeert ons of uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Indien u de Non-Mailing-Indicator niet heeft geactiveerd, dan gebruiken wij de bedrijfsgegevens die wij van de Kamer van Koophandel dan wel de Kruispuntbank der Ondernemingen ontvangen om aan het bedrijfsadres informatie over Sligro toe te sturen. Ook kunnen wij telefonisch contact met uw onderneming opnemen met de vraag of uw onderneming klant van Sligro wil worden, tenzij een onderneming geregistreerd staat in het Belgische “bel-me-niet-meer" register.

Wij kunnen uw bedrijfsgegevens ook op andere wijze dan via de Kamer van Koophandel of de Kruispuntbank der Ondernemingen verkrijgen, omdat uw bedrijfsgegevens openbaar zijn. In dat geval kunnen wij niet garanderen, dat wij uw onderneming niet benaderen ondanks dat uw onderneming de Non-Mailing-Indicator heeft geactiveerd. Uiteraard doen wij enkel zaken met gerenommeerde partijen, van wie wij verwachten, dat zij uw voorkeur respecteren.

De basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘gerechtvaardigd belang’.

Klant worden

Indien u klant wilt worden van Sligro, dan worden de gegevens van uw onderneming verwerkt. Door een (in)directe koppeling met de Kamer van Koophandel worden uw bedrijfsgegevens automatisch aan het Kamer van Koophandel nummer van uw onderneming gekoppeld.

Om bij een zelfbedieningsvestiging van Sligro inkopen te kunnen doen, moet u in het bezit zijn van een klantenkaart. Een klantenkaart kan in een zelfbedieningsvestiging van Sligro aangevraagd worden, u kunt de klantenkaart ook online aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, vragen wij u – onder meer - om het nummer waaronder uw onderneming bij de Kamer van Koophandel dan wel Kruispuntbank der ondernemingen staat ingeschreven.

Per klantnummer verstrekt Sligro maximaal twee klantenkaarten. Deze klantenkaarten zijn persoonlijk. Daarom vragen wij u om de naam van de eerste inkoper en, indien u twee klantenkaarten wilt ontvangen, de naam van de tweede inkoper. Ook vragen wij u - onder meer - om uw e-mailadres en telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u op kunnen nemen.

Om inkopen te doen via de bezorgservice van Sligro, dient u een online account aan te maken. Binnen dit account, worden inkopers opgenomen. Voor dit doeleinde worden – naast de gegevens van uw onderneming - gegevens van uw inkopers verwerkt. Voor meer informatie over uw account, zie: ‘gebruik maken van een online account’.

De basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Uitvoering geven aan de overeenkomst

Als u klant bij Sligro bent geworden, dan is uw onderneming een overeenkomst met Sligro aangegaan. Om uitvoering te geven aan die overeenkomst, heeft Sligro bepaalde gegevens van u en uw onderneming nodig.

We gebruiken bijvoorbeeld de adresgegevens en bestelgegevens van uw onderneming om een bestelling af te leveren en om een factuur op te maken. Als dat nodig is, gebruiken we uw gegevens om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld in verband met uw klantenkaart, over een geplaatste bestelling, geplande levering of indien een product niet geleverd kan worden. Wij gebruiken uw contactgegevens ook om u te informeren over een recall/terugroepactie, datalek of indien dat om een andere reden in uw belang is.

De basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.

Aankopen doen in een zelfbedieningsvestiging van Sligro

U kunt enkel aankopen in een zelfbedieningsvestiging van Sligro doen op vertoon van uw klantenkaart bij de kassa. De klantenkaart wordt bij de kassa en bij Verspartners gescand, zodat de gegevens van uw onderneming op de factuur afgedrukt kunnen worden. Tijdens uw bezoek kan u gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs te tonen, zodat wij kunnen controleren of uw naam op de klantenkaart staat of om te controleren of u gemachtigd bent om inkopen te doen namens de houder van de klantenkaart.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.

Gebruik maken van een online account

Afhankelijk van uw locatie, kunt u voor de Sligro bezorgservice en de zelfbedieningsvestigingen van Sligro een online account aanmaken. Sligro verwerkt uw gegevens om deze accounts – en de functionaliteiten daarbinnen - beschikbaar te stellen. Zo kunt u binnen het online account bepaalde accountgegevens beheren. Ook kunt u binnen het account: producten en prijzen inzien, een boodschappenlijst maken en facturen inzien.

Binnen het online bestelplatform krijgt iedere gebruiker een eigen account. Het account van de hoofdbeheerder/gebruiker wordt door Sligro aangemaakt, waarna de hoofdbeheerder andere accounts aan kan maken.

De gegevens die in uw online account zijn opgenomen, kunnen door Sligro worden gebruikt om uw account op maat te maken en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen op basis van uw aankoopgedrag. Zie daarvoor hetgeen hierover specifiek in dit Privacy Statement is opgenomen onder het kopje ‘websites personaliseren’

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.

Betalingen verwerken en een Kredietcheck uitvoeren

Betalingen verwerken en een Kredietcheck uitvoeren

Wij gebruiken uw gegevens om betalingen te verwerken en controleren. Bovendien kunnen we een kredietcheck uit laten voeren om te beoordelen of uw onderneming op rekening, dus met inachtneming van een betalingstermijn, aankopen af kan rekenen of een (vooruitbetaald) bedrag van SFG kan ontvangen. Bij het uitvoeren van de kredietcheck zal op basis van beschikbare gegevens een advies worden gegeven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het (feitelijk) bestuur van de onderneming. SFG verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van de kredietcheck om te bepalen of uw onderneming op rekening aankopen bij SFG kan verrichten enkel het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kruispuntbank der Ondernemingen staat ingeschreven. Op dit moment voert CreditDevice de kredietcheck uit voor SFG. Voor meer informatie over de wijze waarop CreditDevice met uw bedrijfs- en persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar de website van CreditDevice.

Indien u een (vooruitbetaald) bedrag van SFG ontvangt kan SFG de naam, woonplaats, adresgegevens en geboortedatum van het (feitelijk) bestuur van de onderneming verstrekken aan een kredietinformatiebureau ter verificatie en voor het verkrijgen van een kredietinformatierapport. Indien u een (vooruitbetaald) bedrag van SFG ontvangt, verstrekt SFG uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. Voor meer informatie over EDR en hoe EDR uw privacy waarborgt en uw privacyrechten zoals uw recht op inzage, bezwaar, wijziging en verwijdering, zie https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.”

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’. 

Websites goed laten werken en dienstverlening verbeteren

Wij willen onze websites zo goed, veilig en gebruiksvriendelijk mogelijk laten werken en willen dienstverlening van hoog niveau bieden. Om dat te bereiken kunnen we uw gegevens gebruiken om analyses, onderzoeken en rapportages uit te voeren.

We kunnen uw gebruiksinformatie (zoals bijvoorbeeld je IP-adres, informatie over je browser, gebruik van de website) bijvoorbeeld verwerken om (technische) fouten op te sporen en op te lossen en onze diensten beter te laten werken. Als u feedback geeft over onze websites of dienstverlening, kunnen we dat ook voor deze doeleinden gebruiken.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.  

Beantwoorden van vragen, verzoeken, klachten en feedback

U kunt op verschillende manieren contact met SFG opnemen om een klacht of verzoek in te dienen, een vraag te stellen of feedback te geven. Dat kan bijvoorbeeld door (telefonisch) contact op te nemen (bijvoorbeeld met onze afdeling customer service) maar dat kan ook via de feedback button of via een contactformulier op de website of e-mail.

We gebruiken hierbij uw gegevens (zoals IP-adres, e-mailadres, klantnummer, telefoonnummer, aankoopgedrag) om u zo goed mogelijk te helpen en eventueel om je (later) te benaderen met (aanvullende) informatie of een vraag. Omdat we onze diensten altijd willen verbeteren kunnen we uw verzoek, vraag, klacht of feedback bewaren. Telefoongesprekken worden opgenomen voor training- en analysedoeleinden.

Ook kunnen we uw gegevens gebruiken om u – uit waardering – een attentie te sturen nadat u contact met ons hebt opgenomen.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.  

Websites personaliseren

We willen onze website (waaronder je online accounts) graag relevant en inspirerend voor u maken. Zo willen we u bijvoorbeeld graag – op basis van uw bestelgedrag – relevante aanbiedingen en producten laten zien. Bovendien kunnen we u op deze manier met relevante content inspireren en informeren. We kunnen hiervoor uw bestelgedrag analyseren en vergelijken met gegevens van andere klanten. Ook kunnen we uw gegevens verrijken met (geaggregeerde) gegevens die met behulp van analytische of marketingcookies of vergelijkbare technologieën via externe leveranciers zijn verkregen.

Ook delen we u in bepaalde segmenten in. We houden dan bijvoorbeeld bij of uw onderneming een cafetaria runt of een hotel.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’. 

(Persoonlijke) berichten

U kunt (persoonlijke) berichten op verschillende manieren van ons ontvangen. Dat kan onder meer per e-mail, per post, sms of whatsapp of via andere kanalen zoals social media.

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u via (persoonlijke) berichten te attenderen op producten en diensten van SFG, waaronder acties en aanbiedingen of u inspiratie of persoonlijke tips te verstrekken zoals via een nieuwsbrief. Ook kunnen we u wijzen op alternatieve of relevante producten of diensten. Dat doen we graag zo persoonlijk mogelijk door dit te baseren op bijvoorbeeld uw aankoopgegevens, overige klantgegevens (bijvoorbeeld een e-mailadres) zoals gebruik van de website, e-mails, overige communicatie en interesses.

Indien je geen (persoonlijke) berichten waarvoor je toestemming hebt gegeven, meer wilt ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de link in het bericht of door contact met SFG op te nemen.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘toestemming’. 

Advertenties

SFG laat u graag relevante advertenties zien – ook buiten de SFG websites. Dat doen we enerzijds door cookies te plaatsen, anderzijds kunnen we uw gegevens delen met advertentienetwerken zoals Microsoft Advertising, Google, Meta, Pinterest, LinkedIn en DPG media mits u daar toestemming voor hebt gegeven. We delen in dat geval een gehashte versie van uw gegevens (zoals e-mailadres, naam of locatie) en kunnen in algemene zin uw interesseprofiel verstrekken (welk interessegebied eventueel aangevuld kan worden met informatie die bij de advertentienetwerken bekend zijn). De interesseprofielen die SFG verstrekt kunnen door de advertentienetwerken gebruikt worden om mogelijke klanten te vinden. Dat doen de advertentienetwerken door mensen met gelijke interesseprofielen – die daarvoor toestemming hebben gegeven – advertenties van SFG te laten zien.

Ook als u geen toestemming hebt gegeven voor het delen van gegevens met onze advertentienetwerken, kunt u SFG advertenties zien. Die zijn dan niet het gevolg van het delen van informatie vanuit SFG maar deze advertenties zijn afkomstig van de advertentienetwerken zélf.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘toestemming’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.  

Gebruik gegevens binnen de bedrijfsonderdelen van SFG

SFG bestaat uit diverse foodservicebedrijven (zijnde bedrijfsonderdelen van SFG). Voorbeelden hiervan zijn JAVA, Sligro-M, Bouter, ZiN Inspiratielab, Van Hoeckel, de Kweker en Plaza. Als u uw gegevens achterlaat bij één van de foodservicebedrijven welke onderdeel zijn van Sligro Food Group Nederland B.V., dan kunt u benaderd worden door Sligro Food Group Nederland B.V. indien SFG verwacht dat de informatie relevant voor u is. Als u uw gegevens achterlaat bij één van de foodservicebedrijven welke onderdeel zijn van Sligro Food Group Belgium NV dan kunt u benaderd worden door Sligro Food Group Belgium NV indien SFG verwacht dat de informatie relevant voor u is.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘toestemming’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.  

Om mee te doen aan (spaar- of win) acties of om evenementen te bezoeken

SFG biedt geregeld acties aan, zoals spaar- en winacties (voor bijvoorbeeld: kortingen, gratis producten of toegang tot evenementen). Deelname aan deze acties gebeurt op basis van de geldende actievoorwaarden. Indien u meedoet aan een actie, verwerkt SFG de voor deelname aan die actie benodigde gegevens. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw e-mailadres gebruiken om prijswinnaars bekend te maken, kunnen we uw aankoopgegevens gebruiken om zegels of punten toe te kennen of kunnen we uw gegevens gebruiken om tickets toe te sturen.

SFG kan bepaalde acties of evenementen in samenwerking met een partner (zoals een leverancier of evenement) aanbieden. In dat geval is het mogelijk dat deze partner uw gegevens ook ontvangt ten behoeve van uitvoering van de actie of het evenement. Als dat het geval is, zal dit worden vermeld in de actie(voorwaarden).

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’, ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘toestemming’.  

Onderzoek (naar bijvoorbeeld de markt, producten en/of diensten)

Wij zijn altijd benieuwd wat u van onze diensten en producten vindt. Om die reden voeren wij regelmatig onderzoek uit m.b.t. de diensten en producten van SFG. Ook kunnen we onderzoek doen om trends en/of ontwikkelingen in de markt te signaleren en om de effectiviteit van onze acties te meten. Zo kunnen we bijvoorbeeld ons assortiment aanpassen op de behoefte van onze klanten en zorgen voor inzichten die nodig zijn om inkoopbehoeften te bepalen. Deze onderzoeken kunnen we zelf uitvoeren, maar laten we soms ook door derden uitvoeren.

Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is een tevredenheidsonderzoek, waarvoor we gebruik kunnen maken van enquêtes. Een ander voorbeeld zijn onderzoeken naar potentiële nieuwe initiatieven waarvoor we interviews houden. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, stuurt SFG u al dan niet periodiek een uitnodiging om uw mening te geven.

SFG verwerkt hiervoor onder meer uw e-mailadres, NAW-gegevens en aankoopgegevens. Tevens worden de antwoorden die u heeft gegeven binnen het onderzoek verwerkt. We verwerken uw gegevens eventueel ook, om u – nadat u mee heeft gedaan aan een onderzoek - te benaderen met (aanvullende) informatie of een vraag.

Indien je hiervoor geen uitnodigingen meer wenst te ontvangen voor deelname aan onderzoeken, dan kun je je via de link in de uitnodiging afmelden. Je ontvangt dan geen uitnodigingen meer. 

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘toestemming’. 

Misbruik en fraude tegengaan

We hebben er een gerechtvaardigd belang bij om uw gegevens te gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude.

Zo hebben we er een gerechtvaardigd belang bij om met zichtbare en onzichtbare camera’s onze eigendommen, bezoekers en personeel te beschermen alsmede om incidenten te voorkomen. De camerabeelden worden enkel voor deze doeleinden gebruikt, onder meer kunnen afbeeldingen van de camerabeelden binnen SFG gedeeld worden bij o.a. een winkelverbod of een vermoeden van winkeldiefstal. Een beperkt aantal personen binnen SFG heeft direct toegang tot de camerabeelden. De beelden worden na vier weken verwijderd, tenzij het in een specifiek geval noodzakelijk is om de beelden langer te bewaren. 

Mochten we – n.a.v. bijvoorbeeld camerabeelden – een concreet vermoeden van misbruik of fraude hebben, dan kunnen we nader onderzoek doen. Daarvoor kunnen we klantgegevens gebruiken, zoals NAW-gegevens en aankoopgegevens.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel is ‘gerechtvaardigd belang’.  

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Indien we hiertoe gehouden zijn, verwerken we uw gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo zijn we verplicht bepaalde gegevens (in onze administratie) te bewaren in verband met fiscale regelgeving. Ook kunnen we uw gegevens verwerken indien er bijvoorbeeld een terugroepactie (recall) plaatsvindt waarvan we u op de hoogte moeten brengen. Andere voorbeelden van deze verwerking kunnen zijn dat we gegevens moeten delen met een toezichthouder, bank of opsporingsinstantie.

De juridische basis voor het verwerken van uw gegevens voor het genoemde doel zijn ‘voldoen aan een wettelijke verplichting’ dan wel een ‘gerechtvaardigd belang’.  

5. Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Groepsmaatschappijen Sligro Food Group

Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die SFG met uw onderneming heeft, dan zal SFG uw gegevens met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen delen.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen. Binnen SFG worden bedrijfsactiviteiten geconsolideerd uitgevoerd in gecentraliseerde databases en systemen. Deze centrale databases en systemen kunnen door een groepsbedrijf worden gehost of beheerd voor andere groepsbedrijven. Daarnaast worden bepaalde operationele functies uit efficiencydoeleinden uitgevoerd door een groepsmaatschappij voor andere groepsmaatschappijen. Dit betekent dat onze groepsmaatschappijen mogelijk voor deze doeleinden toegang hebben tot uw bedrijfs- en persoonsgegevens.

Wij hebben ook een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te delen met een of meerdere van haar groepsmaatschappijen in het kader van de direct marketing of lead generation (persoonlijk contact) activiteiten van deze groepsmaatschappijen. Deze groepsmaatschappijen mogen de gegevens die wij aan hen verstrekken alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij de gegevens aan hen hebben verstrekt. Ze zijn verplicht alle gegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel zijn ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Verspartners

Wij werken nauw samen met zorgvuldig geselecteerde en gespecialiseerde dagversbedrijven op het gebied van vlees, AGF en wild en gevogelte; de Verspartners. Indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die SFG met uw onderneming heeft, dan zullen wij uw gegevens met een of meerdere van onze Verspartners delen. Daarnaast hebben SFG en de Verspartners er een gerechtvaardigd belang bij, dat SFG verkoopinformatie over de producten van de Verspartners deelt om de dienstverlening te verbeteren, het aanbod van producten te verbeteren en relevante aanbiedingen aan klanten te kunnen doen.

De Verspartners mogen de gegevens die SFG aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor SFG de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle bedrijfs- en persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel zijn ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Heineken

SFG heeft een strategische samenwerking met Heineken ten aanzien van de distributie van (onder meer) bier en cider op de Nederlandse foodservice bezorgmarkt. Op grond van deze samenwerking wordt er bepaalde data tussen SFG en Heineken gedeeld, hetgeen noodzakelijk is voor zowel deze samenwerking alsmede de daaraan gerelateerde bestellingen en bezorgingen van producten. Zo delen Heineken en SFG gegevens van partijen die zowel klant zijn van Heineken (ten aanzien van bier en/of cider producten), als van SFG (ten aanzien van alle overige producten). Heineken en SFG zijn beide verantwoordelijk (i.e. verwerkersverantwoordelijke) voor deze data en zullen zich uiteraard bij de verwerking daarvan houden aan toepasselijke wet- en regelgeving.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel zijn ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Sligro Insights – leveranciers

Sligro Insights is een interactief platform dat leveranciers inzicht biedt in de verkoopdata van SFG en hen in staat stelt gezamenlijk te groeien. Met Sligro Insights kunnen betere beslissingen genomen worden, met als doel de behoefte van klanten beter te bedienen. Sligro Insights maakt gebruik van de verkoopdata van klanten van SFG. Wij verstrekken enkel bedrijfsgegevens aan onze leveranciers, tenzij SFG of de leverancier een adequate juridisch grondslag heeft of u anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel zijn ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘toestemming’.

Commerciële partners en dienstverleners

Voor het leveren van onze diensten kunnen we gebruik maken van commerciële partners en dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn logistieke partners, en partners die ons ondersteunen op het gebied van IT diensten (zoals hosting en onderhoud), financiën (zoals betaaldiensten), marketing (voor het uitvoeren van campagnes) of onderzoek (voor de uitvoering van marktonderzoeken). Deze commerciële partners en dienstverleners mogen de gegevens die SFG aan hen verstrekt alleen gebruiken voor het doel waarvoor SFG de gegevens aan hen heeft verstrekt. Ze zijn verplicht alle gegevens te beschermen tegen onrechtmatige gebruik en verlies en dienen daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.  

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel zijn ‘gerechtvaardigd belang’ dan wel ‘uitvoering van de overeenkomst’.

Solutions:

Als je je gegevens achterlaat bij een zogenaamde solution van SFG, zoals ‘de slimme keuken’, dan sturen we je informatie over de solution en/of sturen we je gegevens door de desbetreffende solution partner zodat zij contact met je op kunnen nemen. Indien je daarvoor toestemming geeft, kunnen we je daarnaast informeren over SFG.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel is ‘uitvoering van de overeenkomst’, ‘toestemming’ dan wel ‘gerechtvaardigd belang’.  

Overheidsinstanties

We kunnen door de wet worden gedwongen om gegevens of gegevens over de aankopen van uw onderneming met openbare instanties of overheidsorganisaties te delen.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel is ‘wettelijke plicht’.

Websites van derden

De websites van SFG kunnen links naar websites van derden bevatten. Als u deze links volgt, verlaat u de website(s) van SFG. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden. SFG is niet aansprakelijk voor het gebruik van uw gegevens door deze derden. Voor meer informatie over hoe deze derden met uw gegevens omgaan verwijzen we u naar de (website van) betreffende derde partij.   

Reorganisaties

Het kan nodig zijn voor SFG om je gegevens met derden te delen in het kader van een (voorgenomen) reorganisatie, fusie, (ver)koop of herstructurering.

De juridische basis voor het delen van je gegevens voor het genoemde doel is ‘gerechtvaardigd belang’. 

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy Statement zijn beschreven of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zal SFG de gegevens verwijderen of anonimiseren, indien wij de gegevens voor statistisch onderzoek willen gebruiken.

De bewaartermijn van de gegevens van klanten is maximaal één jaar nadat een klant de ‘vervallen status’ heeft gekregen, tenzij de gegevens bewaard moeten blijven in verband met een fiscale bewaartermijn of geanonimiseerd bewaard worden teneinde beschikbaar te blijven voor analyses en onderzoek.  

7. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens beveiligd?

SFG heeft de benodigde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of verlies. 

8. Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Bij een gerechtvaardigd belang

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken omdat wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, dan heeft u het recht om u hiertegen te verzetten. U heeft dit recht niet, indien wij bedrijfsgegevens verwerken, die geen persoonsgegevens zijn. Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop wij met uw bedrijfsgegevens om gaan, dan kunt u desondanks uiteraard contact met ons opnemen.

Indien u toestemming heeft gegeven

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat u daar toestemming voor heeft gegeven, dan kunt u die toestemming ook intrekken. Indien u uw toestemming in wil trekken, dan kunt u ook contact opnemen met de Klantenservice, de Support afdeling of de Privacy Officer. Wanneer u toestemming heeft gegeven tot – bijvoorbeeld – het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u uw toestemming ook via de nieuwsbrief zelf intrekken.

Overige rechten die de AVG u geeft

  • inzage van uw persoonsgegevens
  • rectificatie van uw persoonsgegevens
  • het wissen van uw persoonsgegevens
  • het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid  
  • het recht om bezwaar te maken tegen een of meerdere verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Indien u een beroep wil doen op een of meerdere rechten die u op grond van de AVG heeft, dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze Privacy officer. De contactgegevens van onze Privacy officer treft u aan het einde van dit Privacy Statement aan.

Wilt u in uw verzoek de volgende informatie vermelden?

  • op welk(e) recht(en) uw verzoek betrekking heeft
  • de reden van uw verzoek (indien u dat aan ons kenbaar wil maken)
  • uw klantnummer (indien u klant van SFG bent)
  • het nummer waaronder uw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel de Kruispuntbank der Ondernemingen staat ingeschreven

De AVG verplicht SFG om uw identiteit vast te stellen. Indien wij uw identiteit niet vast kunnen stellen, dan kan SFG u om aanvullende informatie vragen, die nodig is om uw identiteit te bevestigen. Indien SFG uw identiteit niet kan bevestigen, dan kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.  

9. Contactgegevens Privacy officer

De contactgegevens van de Privacy officer zijn:

Sligro Food Group

T.a.v. de Privacy officer

Postbus 47

5460 AA  VEGHEL

T: 0413-343500

E: privacyofficer@sligro.nl 

10. Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of hebben verwerkt, dan kunt u deze klacht indienen bij de Privacy officer van SFG.   

U hoeft uw klacht niet eerst aan SFG kenbaar te maken, maar kunt deze ook direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens (NL) dan wel de Gegevensbeschermingsautoriteit (BE) indienen. Uiteraard stellen wij het wel zeer op prijs indien u uw klacht eerst bij SFG indient, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld om uw probleem op te lossen.

11. Slotopmerkingen

Deze versie van het Privacy Statement is ingegaan op 26 juni 2024 en vervangt het vorige Privacy Statement van SFG. Indien daar aanleiding voor is, dan passen wij dit Privacy Statement aan. Wij zullen u over belangrijke wijzigingen informeren. De meest recente versie van het Privacy statement staat ook op de websites van de verschillende bedrijfsonderdelen van SFG.